Ajankohtaista

LED-Valaisimen elinikä

Mitkä tekijät vaikuttavat led-valaisimen elinikään?

Led-valaisimien elinikä ilmoitetaan uusimpien kansainvälisten standardien mukaan kahdella arvolla, joista toinen on led-moduulin elinikä ja toinen led-liitäntälaitteen elinikä. Kun valaisimien elinikää määritellään, molemmat arvot on otettava huomioon.

Odotettavissa olevaan käyttöikään vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

  • Ledin valinta (valmiste ja tyyppi)
  • Ledin kuormitus (kuinka suurella virralla sitä käytetään)
  • Valaisimen rakenne (ledin tai led-moduulin lämpötila)
  • Liitäntälaitteen valinta
  • Tuotteen asennusympäristö
  • Rakenteen muut materiaalit

Led-moduulien elinikä

Kun led-moduulien elinikä ilmoitetaan, käytetään merkintää L70, L80 tai L90. L-arvo kuvaa valovirran määrää prosentteina, verrattuna uuden valaisimen valovirtaan ilmoitetun ajan kuluttua. L-arvon kanssa ilmoitetaan myös B- tai C-arvo. B-arvo kuvaa ilmoitetun L-arvon tarkkuutta eli vaihtelua. Useimpien tuotteiden B-arvo on B50, mikä tarkoittaa, että ilmoitettu valovirta-arvo L tarkoittaa keskiarvolukemaa. B-arvo ei sisällä moduulien täydellistä vikaantumista.

Esimerkki: L80B50 70 000 h tarkoittaa, että 70 000 tunnin kuluttua 50 %:ssa valaisimista valovirran määrä on ≥ 80 % uuden tuotteen valovirrasta.

C-arvo tarkoittaa "catastrophic failures" -vikaantumista eli moduulin täyttä sammumista. Arvo ilmoitetaan yhdessä tuntimäärän kanssa. C-arvo ei huomioi yksittäisten ledien sammumista useita ledejä sisältävissä moduuleissa, vaan ne sisältyvät B-arvoon. C-arvo voi olla esimerkiksi C10 tai tätä alempi. C10 tarkoittaa, että 10 % moduuleista ei tuota lainkaan valoa ilmoitetun tuntimäärän jälkeen. Sisätiloissa käytettävien vakiomoduuleiden C-arvo on erittäin alhainen (~1 %), eikä sitä yleensä tarvitse ottaa huomioon. Tämän vuoksi C-arvoa ei ilmoiteta sisätiloihin tarkoitetuissa valaisimissa.

walkia led loisteputken ja valaisimen elinikä

B-arvo
Vikaantumiskerroin By ilmaisee ainoastaan valovirran asteittaisen vähenemisen eliniän aikana prosenttiosuutena y samanlaisten ledimodulien joukossa. B50 osoittaa, että eliniän lopussa 50% ledimoduleista valovirta on vähintään yhtä suuri tai suurempi kuin L-arvon ilmoittama valovirta ja 50% ledimoduleista valovirta on tätä pienempi. B10 tarkoittaa, että 90% ledimoduleista tuottaa vähintään ilmoitetun L-arvon mukaisen valovirran ja vain 10% moduleista valovirta on sitä alempi. Walkia Lighting käyttää B50-arvoa ledien elinikää ilmoittaessa.

C-arvo
Vikaantumiskerroin Cy ilmaisee ainoastaan eliniän aikana ilmaantuvien täydellisten vikaantumisten prosenttiosuuden y samanlaisten ledimodulien joukossa. Täydellinen vikaantuminen tarkoittaa sitä, ettei ledimoduli tuota lainkaan valoa. Walkia Lighting ei julkaise C-arvoja ledituotteilleen.

F-arvo
F-arvo kuvaa vikaantumistekijöiden yhdistelmää. Tämä on yhdistelmä sekä asteittaisesta (B), että täydellisestä vikaantumisesta (C).

Liitäntälaitteen elinikä

Liitäntälaitteen elinikään vaikuttavia tekijöitä ovat liitäntälaitteen rakenne, sen sisältämät elektroniset komponentit sekä niiden lämpötila. Liitäntälaitteille ilmoitetaan mittauspisteen tc viitearvo. Tämän mittauspisteen lämpötila ei saa koskaan olla valmistajan ilmoittamaa arvoa suurempi. Liitäntälaitteen eliniäksi ilmoitetaan usein esimerkiksi 50 000 tuntia/10 %. Tämä tarkoittaa, että mikäli tc-pisteen lämpötila pysyy ilmoitetun tason alapuolella, enintään 10 % liitäntälaitteista vioittuu ilmoitetun ajan kuluessa.

Yhteystiedot

Walkia Group Oy - Walkia® Lighting

Käyntiosoite
Knitter Business Park,
Kutojantie 6-8,
02630 Espoo FINLAND

Postiosoite
Kainuuntie 26C 15B
88600 Sotkamo, FINLAND

Sähköposti: myynti ( at ) walkia.fi
Puhelin: 010 326 4460
Y-tunnus: 2672406-6

Ruotsi
Brandthovdagatan 24,
Västerås 72135 Sverige

Viro
Walkia OÜ,
Tööstuse 47, 10416 Tallinn

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

walkia AAA logo 2017 FI transparent

SELT liikemerkki 150605

© Copyright Walkia 2021. Design & Development by Ideamedia Oy

Haku