Ajankohtaista

Led katuvalo - tehokas, turvallinen ja ekologinen

Led katuvalo - tehokas, turvallinen ja ekologinen

Oikein suunniteltu katuvalaistus parantaa liikenteen sujuvuutta, tuo turvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä luo uusia, laajempia käyttömahdollisuuksia kuntien ja kaupunkien julkisille alueille.

Tärkeä seikka viihtyisyyden ja ekologisuuden kannalta on valosaasteen huomattava väheneminen led katuvaloja käytettäessä. Led-teknologia ja oikein suunniteltu, laadukas optiikka mahdollistavat valon ohjaamisen juuri sinne alueelle missä valoa tarvitaan. Valosaastetta syntyy tällä tavalla huomattavasti vähemmän.

led katuvalo

Kustannussäästöt

Kustannussäästöt ovat merkittävät kun katuvalaistus toteutetaan ledeillä. Ei pelkästään säästetä sähkönkulutuksessa, vaan merkittäviä säästöjä saadaan myös valaistuksen ylläpitokustannuksissa.

Katuvalaistus suomessa on vielä suurelta osin toteutettu perinteisillä katuvaloilla, joissa on käytössä suurpainenatriumlamppu. Tyypillinen tällaisen lampun elinikä on 5-8 vuotta.

Laadukas led katuvalaisin kestää moninkertaisesti verrattuna perinteisiin katuvaloihin. Ledeillä toteutettu katuvalaistus on käytännössä huoltovapaa.

Juuri led katuvalojen huoltovapaus on merkitsevä tekijä, kun suunnitellaan investointia ja lasketaan katuvalaistuksen takaisinmaksuaikaa.

Artikkelin lopusta löydät esimerkki laskelman siitä kuinka voidaan säästää puhdasta rahaa käyttämällä katuvalaistuksessa ledejä.

Katuvalaistuksen valaistussuunnittelu

Led katuvalo on tänä päivänä ylivoimainen tapa toteuttaa katujen ja muiden yleisten alueiden valaistus. Led katuvalojen moderni optiikka minimoi valosaasteen, ja takaa että kaikki valovoima käytetään mahdollisimman tehokkaasti juuri tieosuuden valaisuun. Oheinen kuva valaisee asiaa. Vasemmanpuoleinen kuva esittää perinteistä katuvalaistusta, ja oikeanpuoleinen kuva on modernilla optiikalla tavalla toteutettu, huoltovapaa, Walkia –katuvalaistus.

katuvalaistussuunnittelu

Älykäs valaistuksenohjaus säästää rahaa edelleen sähköenergian kulutuksessa, koska valotehoa voidaan älykkäästi laskea tai nostaa tarpeen mukaan.

Katuvalaistuksen valaistussuunnittelu on merkittävässä roolissa kun halutaan tehokas, turvallinen, ekologinen ja toimiva katuvalaistus. Oikein toteutettu suunnitelma takaa myös mahdollisimman lyhyen takaisinmaksuajan investoinnille.

Led katuvalon hinta

Led katuvalaisimen hinnat vaihtelevat paljon laadusta riippuen. Suomessa käytettävät katuvalaisimet valmistetaan kestämään kovat ilmasto-olosuhteet, sekä rankkasateet että pakkaset, lisäksi oikein suunniteltu led katuvalaisin on huurtumaton. Laadukas katuvalaisin kestää rikkoutumatta kymmeniä vuosia.

Katuvalaisimissa kyse on investoinnista.  Kun tuote on laadukas, se kestää kymmeniä vuosia, ja on käytännössä siis huoltovapaa. Laadukkaat led katuvalaisimet on myös koteloitu kestämään  kestämään Suomen vaativia sääolosuhteita.

Laadukkaasti valmistettu led katuvalaisin investointina maksavaa itsensä takaisin hyvin nopeasti. Jos teillä on katuvalaistusprojekti edessä, suosittelemme ottamaan yhteyttä niin voimme yhdessä kartoittaa  mikä olisi teille paras vaihtoehto.

Katuvalaisin - investointiesimerkki

Katuvalaisimien vaihtamista led katuvaloihin tarkastellaan usein virheellisesti vain menoeränä, eli kuluna. Todellisuudessa on kyse investoinnista joka säästää ylläpitokuluja huomattavasti jo hyvin lyhyellä aikavälillä.

Alla on yksinkertainen esimerkki kaupungista jossa valaistuja tiekilometrejä on 180.

Kun otetaan huomioon että jokaisella tiekilometrillä on noin 25 valaisinta, se tarkoittaa että valaisimia on esimerkissämme 4500 kappaletta.

Lasketaan millaisia ylläpitokuluja tällainen valaistus aiheuttaa.

Katuvalaistuksen ylläpitokustannukset koostuvat pääosin seuraavista elementeistä:

  1. Huoltokulut joita syntyy rikkoutuneiden lamppujen vaihtamisesta.
  2. Sähköenergian kulutus.

Perinteisten katuvalojen käyttämät lamput kestävät siis keskimäärin noin 5-8 vuotta. Käytetään laskelmissa yksinkertaisuuden vuoksi keskiarvoa 6,5v.

Siispä tässä esimerkkikaupungissa vaihdetaan 4 500/6,5, eli 692 lamppua vuodessa.

Ulkoistettuna lampun vaihtaminen maksaa tyypillisesti 70€/lamppu, eli vuosittainen ylläpitokustannus:

692 lamppua/v. * 70,00€ /lamppu = 48 440€/v.

Pelkästään ylläpitokustannuksissa säästetään tässä esimerkissa 48 440€ vuodessa vaihtamalla nykyaikaisiin led katuvaloihin.

Sähkönkulutus on huomattavasti helpompi laskea. Käytetään esimerkissä melko tyypillistä perinteistä 125W lamppua. Sähköenergian kulutus on siis: 4.500 * 125W + kuristin 10% = 618kW . Eli sähköenergiaa kuluu 618kWh käyttötuntia kohden.

Koska Suomessa katuvalot ovat käytössä keskimäärin noin 4000h vuodessa, ja sähkön hinta siirtomaksu ja vero mukaan lukien suurehkolle asiakkaalle on noin 8snt/kWh, saadaan sähköenergian vuotuiseksi kustannukseksi 618 kWh * 4000h * 8snt/kWh = 197.760€.

Katuvalaistuksen kokonaiskustannus tässä esimerkki kaupungissa on siis (197 760 + 48.440) = 246 200 €/v.

Koska laadukkaiden led katuvalojen ylläpitokustannus on 0€, ja koska sähköenergian kulutuksessa säästetään keskimäärin 70%, saadaan vastaava katuvalaistus toteutettua led katuvaloilla huomattavasti pienemmillä kustannuksilla:

Huoltokustannukset: 0€ vuodessa.

Sähköenergian kulutus: 73 860 € vuodessa.

Kaupungille kertyy säästöä vuosittain siis 246 200 €  – 73 860 € = 172 340 €

Jos lisäksi suunnitellaan ja rakennetaan älykäs katuvalaistus, voidaan kuluja laskea edelleen koska valojen päällä oloa ja kirkkautta eli tehoa voidaan automatiikan sekä sensoreiden avulla säätää ja himmentää tarpeen mukaan.

Led katuvalon sovellettavuus

Led katuvalaisimet soveltuvat monenlaisiin kohteisiin. Tyypillisiä kohteita ovat esimerkiksi puistoalueiden valaistus, maanteiden sekä katujen valaistus, sekä kaikkien julkisten alueiden valaistus kaupungeissa sekä lähiöissä.  Led valaistus on erinomainen valinta myös erilaisten vaativien ympäristöjen valaisuun.

Tutustu katuvalaisin tuotteisiimme >

 

Yhteystiedot

Walkia Group Oy - Walkia® Lighting

Käyntiosoite
Knitter Business Park,
Kutojantie 6-8,
02630 Espoo FINLAND

Postiosoite
Kainuuntie 26C 15B
88600 Sotkamo, FINLAND

Sähköposti: myynti ( at ) walkia.fi
Puhelin: 010 326 4460
Y-tunnus: 2672406-6

Ruotsi
Brandthovdagatan 24,
Västerås 72135 Sverige

Viro
Walkia OÜ,
Tööstuse 47, 10416 Tallinn

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

walkia AAA logo 2017 FI transparent

SELT liikemerkki 150605

© Copyright Walkia 2021. Design & Development by Ideamedia Oy

Haku