Ajankohtaista

Älykäs valaistus tai “Älyvalaistus” on puhdasta energiansäästöä

Älykäs- tai älyvalaistus on nykyaikaa

Koko älyvalaistuksen idea syntyi alunperin kun etsittiin keinoja säästää energiaa. Miksi valot pitäisi olla päällä tilassa jossa ei juuri nyt ole ketään?

Tänä päivänä älykkäällä valaistuksella tehdään jo paljon muutakin, luodaan esimerkiksi jäähalliin haluttu tunnelma juuri oikealla hetkellä.

Silmiä häikäisevillä valoheittimillä herätetään kansa ja saadaan adrenaliini kiertämään, kun taas oikessa kohdassa valoja himmentämällä saadaan luotua jännitystä tai vietyä ihmisten huomio haluttuun, kirkkaammn valaistuun kohteeseen. 

Parhaimmillaan älykkäällä valaistuksella saadaan aikaan tämä ja paljon muuta, mutta yleisin käyttökohde on julkisten tilojen ja teollisuuden valaistus jossa haetaan jopa 90%:n energiansäästöä.

Käytännössä älykkäällä valaistuksella pyritään siihen että valoa tuodaan oikea määrä, oikeaan paikkaan ja oikealla hetkellä. Kuulostaa hyvältä, mutta mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

 

Älykkään valaistuksen osa-alueet

Älykäs valaistus koostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Valaistuksen suunnittelu
  • Energiatehokkaat ja laadukkaat led valaisimet
  • Valaistuksen ohjausjärjetelmä antureineen ja sensoreineen

Kaikki alkaa valaistuksen suunnittelusta.  Valaistava alue jaetaan useisiin toiminnallisiin osa-alueisiin joita voidaan valaistuksen ohjauksella ohjata. Valotehoa on riittävästi, mutta sitä ei ole liikaa. Lisäksi varmistetaan että valotehoa on siellä missä sitä tarvitaan, silloin kun sitä tarvitaan.

Laadukkaat led valaisimet ja laadukas optiikka takaavat että valotehoa riittää ja että valo saadaan ohjattua juuri sinne missä sitä tarvitaan.

Valaisinten määrä vähenee jopa 30% kun käytetään laadukkaista komponenteista valmistettuja, laadukkaita valaisimia joissa oikein suunniteltu optiikka suuntaa valon halutulla tavalla, ja sinne missä sitä tarvitaan.

Älykkäällä valaistuksen ohjauksella voidaan kohteen valaistusta säätää automaattisesti ympäristön tarpeiden mukaiseti. Valaistusta voidaan ohjata esimerkiksi päivänvalon tai valaistavan tilan käytön mukaan. Valoja ei siis tarvitse pitää aina päällä, vaan valaistus muuttuu automaattisesti tarpeen mukaan. Valotehoa voidaan portaattomasti laskea, vai valaisin voidaan kytkeä kokonaan pois päältä.

Älykäs valaistus auttaa säästämään merkittäviä määriä energiaa erityisesti julkisissa tiloissa sekä teollisuudessa, jossa valaistavat tilat ovat usein tuhansia tai kymmeniä tuhansia neliömetrejä. Hyviä esimerkkejä ovat esimerkiksi toimistot, kauppakeskukset, logistiikkakeskukset tai pysäköintihallit. On turhaa valaista pysäköintihallissa kerroksia tai pysaköintihallin muita osia joissa ei ole lainkaan autoja tai ihmisiä liikenteessä. Valot voivat taas syttyä kun tilassa on liikettä. 

Älyvalaistuksen asennuttaneet yritykset raportoivat jopa yli 150.000 euron vuosittaisia energian säästöjä.

 

Mitä muita etuja älykkäällä valaistuksella saavutetaan?

Kuten sanottu, älykkään valaistuksen ansioista valaistus on päällä vain silloin kun sitä tarvitaan, ja valotehoa on sopivasti jokaiseen tilanteeseen. Valaistus on laadukkaampaa ja ekologisempaa.

Älyvalaistus tuo mukanaan kuitenkin paljon muitakin etuja kuin ekologisuus ja energiansäästö.  Seuraavassa on listattu  muita tärkeitä älyvalaistuksen hyötyjä.

 

Energiansäästö

Asiakkaamme ovat raportoineet jopa 90%:n energiansäästöjä. Energian säästöä syntyy laadukkaiden led valaisimien käytöllä, sekä älykkäällä valaistuksen ohjauksella.

Käyttökokemuksen parantuminen

Oikea-aikainen ja oikeanlainen valaistus luo käyttäjille laadukkaan ja turvallisen tunnelman.

Valaistuksen muunneltavuus

Älyvalaistuksen yksi suurista eduista on ohjelmoitavuus. Jos joku tila ei jostain syystä toimi valaistuksen osalta täydellisesti, voidaan valaistus ohjelmoida helposti uudelleen. Tilan käyttötarkoitus on saattanut esimerkiksi muuttua.

Tehokkuuden parantuminen, virheiden vähentyminen

Tutkimusten mukaan valotehon nostaminen parantaa tehokkuutta, sekä vähentää virheitä tuotannossa. Saksalaisen tutkimuksen mukaan tuotannon tehokkuus paranee keskimäärin 8% kun valotehon määrä nostetaan 300:a luksista 500:aan luksiin.

Työturvallisuuden parantuminen

Valaistuksen vaikutusta on tutkittu paljon. Esimerkkinä metalliteollisuuden osalta valotehon nostaminen on vähentänyt työtapaturmien määrää jopa 52%

 

Valaistuksen teho ja tuotannon tehokkuus

Suomalainen Henri Juslén tutki väitöskirjassaan vuonna 2007 valaistuksen vaikutusta tuotannon tehokkuuteen ja tulokset olivat todella mielenkiintoisia.

 

”Tutkimuksen mukaan suora tuotannon tehokkuus teollisessa ympäristössä voi nousta jopa 7.7% valaistuksen parantamisen seurauksena.”

 

Lisäksi työntekijöiden viihtyvyys paranee. Työntekijöille tehdyn kyselyn tulokset olivat seuraavan kuvan mukaisia.

 

alyvalaistus

 

Juslinin mukaan valaistuksella on tuotantoon sekä suoria että epäsuoria vaikutuksi. Epäsuoria valaisuksen posititiivisia vaikutuksia kuten työntekijän hyvinvointi, innovatiivisuus, viretila tai poissaolojen väheneminen ovat kaikki sinänsä tärkeitä tavoitteita.

Suorat positiiviset vaikutukset kuten tuotannon nopeus ja tehokkuus tai virheiden määrät ovat helposti mitattavia ja siksi usein päätavoitteita.

(Viite: Henri Juslén, Lighting, productivity and preferred Illuminances - field studies in the industrial environment. Helsinki University of Technology, Lightning Laboratory, 2007)

 

Älykkään valaistuksen osa-alueet

Älykäs valaistus on kokonaisuus joka rakentuu seuraavista osa-alueista:

  • Laadukkaat led valaisimet
  • Valaistuksen ohjaus
  • Valaistuksen suunnittelu
  •  Liiketunnistimet ja muut sensorit.

 

Tehokkaat ja laadukkaat Led valaisimet

Led valaisimia saa toki marketista, mutta ne eivät sovellu ammattimaiseen, tai teolliseen käyttöön. Laadukas led valaisin jolla päästään suuriin valotehoihin ja merkittäviin energiansäästöihin on rakennettu parhaista saatavilla olevista komponenteista. Myös valaisimen fyysiset ominaisuudet kuten iskunkestävyys, pölynsietokyky ja optiikan merkitys on suuri. Älykkääseen, toimivaan valaistukseen kuuluu ilman muuta osana mukaan myös laadukkaat valaisimet.

Valaistuksen ohjaus

Älykäs valaistuksen ohjaus tarkoittaa järjestelmän osaa jossa voidaan ohjelmoida miten valaistus käyttäytyy eri tilanteissa, ja eri alueilla, aina tarpeen mukaan. Valaistuksen ohjaus on ikäänkuin älykkään valaistusjärjestelmän aivot. Tarpeen muuttuessa valaistuksen toiminta voidaan ohjelmoida uudestaan.

Langaton valaistuksenohjaus on suosteltavaa. Langattoman järjestelmän asentaminen on nopeampaa ja helpompaa kuin perinteisen koska erillistä johdotusta ohjaukselle ei tarvita.

Älykkään valaistuksen ohjelmointi on helppoa. Normaalisti käyttöönotto-ohjelmointi tehdään ammattilaisten toimesta, mutta pienellä opastuksella kuka tahansa osaa ohjelmoida valaistuksen toimintaa yksinkertaisella mobiili aplikaatiolla.

valaistuksen ohjaus

 

Valaistussuunnittelu

Valaistussunittelu on olennainen osa koko älyvalaistus järjestelmää. Kokenut suunnittelija tietää millaiset valaisimet ja sensorit toimivat parhaiten erilaisissa tilanteissa.

Valaistuksen suunnittelussa on otettava huomioon valotehon lisäksi paljon muitakin asioita kuten valon kirkkaus, valon väri, erilaisten valaisimen oikeanlainen optiikka sekä tietysti valon heijastuminen.

Vaikka valoteho tuleekin olla riittävä jotta työtä voidaan tehdä tehokkaasti, niin liian tehokas tai häikäisevä valaistus voi olla aivan yhtä häiritsevää. Valaistuksen suunnittelu teollisuuden tarpeisiin tai julkisiin tiloihin on syytä jättää ammattilaisille.

Liiketunnistimet, sensorit

Erilaiset liiketunnistimet ja sensorit ovat olennainen osa älykästä valaistusta. Liiketunnistimien avulla voidaan valaistavaan tilaan tulevan ihmisen lähestyminen ennakoida ja tila valaistaan ennen saapumista.

Myös läsnäolon tunnistaminen tapahtuu sensoreilla, niin että valaisimet pysyvät päällä kunnes henkilö lähtee pois paikalta.  Valaistavan tilan Valaistustehoon voidaan vaikuttaa käyttämällä niin sanottuja vakiovalon tunnistimia. Käytännössä led valaisimien valaisutehoa voidaan siis nostaa tai laskea päivänvalon määrän perusteella.

Seuraava kuva esittää älykkään valaistuksen toimintaperiaatetta kun käytössä on liiketunnistin sekä päivänvalon tunnistus.

 

alyvalaistus liiketunnistin

 

Älyvalaistus esimerkkejä

Hamina, logistiikkakeskus (Lue Lisää)

Haminan logistiikkakeskus säästää älykkään valaistuksen ansiosta 89% valaistuskustannuksissa. Laadukkaiden teollisuuden käyttöön suunniteltujen led valaisimien lisäksi käytetään älykästä valaistuksen ohjausta, sekä erilaisia liiketunnistimia ja sensoreita. Älykkään valaistusjärjestelmän takaisinmaksuaika oli hieman yli vuoden. Voit lukea tarkempia yksityiskohtia täältä

 

ABB Areena, Västerås (Lue lisää - katso video)

ABB Areena, Västerås on oppirja esimerkki siitä mitä älykkäällä valaistuksella ja valaistuksen ohjauksella voidaan saadaan aikaan. ABB Areenan valaistus on kaukana järjestelmästä jossa lähinnä liiketunnistimen avulla sytytetään ja sammutetaan valaisimia.  ABB Areenan älykkään valaistuksen ohjauksen avulla valaistus on itse asiassa olennainen osa koko jäähallin tunnelmaa. 

Kohokohtia ABB Areenan älykkäästä valaistuksesta:

  • Jäähallin katto on vino, mutta kentälle halutaan tasainen valaistus. Valaistuksen ohjauksella voidaan jokaisen yksittäisen valaisimen valoteho määrittää erikseen niin että eri korkeudella sijaitsevat valaisimet, valaisevat pelikentän tasaisesti.
  • Sadat valaisimet on jaettu useisiin ryhmiin niin että saadaan aikaan erilaisia etukäteen ohjelmoituja tunnelmia tarpeen mukaan. Ennen pelin alkua tunnelmaa rakennetaan käyttämällä katsomoalueella kevyttä valaista, juuri ennen pelin alku yleisö herätetään valaisemalla jäähalli erittäin kirkkailla led valonheittimillä jonka jälkeen siirrytään normaaliin pelivalaisukseen. Vastaavanlaisia erilaisia tunnelmia on ABB hallissa kymmeniä erilaisia erilaisiin tilanteisiin.
  • Kaikki valaistuksen ohjaus on toteutettu langattomalla valaistuksen ohjaus järjestelmällä.

Yhteystiedot

Walkia Group Oy - Walkia® Lighting

Käyntiosoite
Knitter Business Park,
Kutojantie 6-8,
02630 Espoo FINLAND

Postiosoite
Kainuuntie 26C 15B
88600 Sotkamo, FINLAND

Sähköposti: myynti ( at ) walkia.fi
Puhelin: 010 326 4460
Y-tunnus: 2672406-6

Ruotsi
Brandthovdagatan 24,
Västerås 72135 Sverige

Viro
Walkia OÜ,
Tööstuse 47, 10416 Tallinn

bsci

Bisnode DnB riskiluokka 1 logo 2017

luotettava kumppani

walkia AAA logo 2017 FI transparent

SELT liikemerkki 150605

© Copyright Walkia 2021. Design & Development by Ideamedia Oy

Haku